13 juli 2017

Trekvogels


Welke vogels zijn de vatkaart aan het vullen?

Aankomend jaar gaat er niemand op exchange. Alle vogels fladderen rond in Tilburg dames!

 

包含了世界…

Trekvogels

Een trekvogel is een vogelsoort waarvan (vrijwel) alle individuen uit het broedgebied wegtrekken om op geruime afstand daarvan te overwinteren. Door in de herfst naar een zuidelijker overwinteringsgebied te trekken ontvluchten ze slechte omstandigheden (onder andere voedselgebrek) in het broedgebied. Soorten als bijvoorbeeld boerenzwaluw, die helemaal afhankelijk zijn van vliegende insecten, hebben dan in Nederland en omgeving niets meer te zoeken. In de lente vindt de terugkeer plaats.

Een trekvogel wordt ook wel trekker, wegtrekker of migrant genoemd. Het tegenovergestelde van een trekvogel is een standvogel. Deze blijft wel in zijn broedgebied overwinteren.

Bij Lijsters werkt dit allemaal net iets anders. Zij ontvluchten hun huidige verblijfplaats, omdat zij het alcohol niveau tijdelijk niet meer kunnen handelen, om vervolgens in het overwinteringsgebied nog meer alcohol te gaan drinken en sterker terug te keren. Ook hoeven zij niet per se zuidelijker te trekken. Noordelijk, westelijk of oostelijk is ook prima. In Nederland blijft deze vogel vooral af van de insecten, waar hij zich in het overwinteringsgebied wel geregeld met insecten voedt.